مسئولین روابط عمومی ادارات در ماهشهر، الفبای روابط عمومی را نمیدانند

خورنا _ علی چاروسائی: در دورانی که غول نامرئی افکار عمومی بر تمامی جهان سایه  افکنده است، ادارات، شرکتها و ارگانها  باید روابط عمومی فعالی داشته باشند تا اخبار مرتبط با خود را بهبود بخشند و آنچنان معنایی برای روابط عمومی تعریف کنند که بر افکار عمومی جامعه تاثیر عمیق بگذارد و مردم خود را جزیی از آن سازمان بدانند.

به گزارش خورنا، متاسفانه قسمت روابط عمومی ادارات در شهرستان بندر ماهشهر تبدیل شده است به بخشی برای تبریک و یا تسلیت مناسبتها و مسئولان روابط عمومی ها در این شهرستان، آنچه را که اساسا نمی شناسد افکار عمومی و نحوه تاثیرگذاری و هدایت آن است.

اگر اطلاع رسانی و پاسخگویی از داخل سازمان به خارج از آن و به مردم، دقیق، سریع و واقع  گرایانه  باشد، عملا روزنامه نگاری انتقادگرا خلع سلاح می شود  .

اما کسانی در این شهرستان مسئولیت امر مهم روابط عمومی را به دست گرفته اند که شاید الفبای آن را هم ندانند. آنقدر روابط عمومی در این شهرستان ضعیف است که خبرنگاران مجبور هستند بجای اینکه آسوده خاطر به شغل خبرنگاری خود برسند و بازتاب دهنده مشکلات و معضلات باشند، تبدیل شده اند به روابط عمومی ادارات و منعکس کردن مسائلی که انعکاس آنها وظیفه روابط عمومی است.

با این اوصاف، روئسای ادارات و مسئولین روابط عمومی ها در این شهرستان، تنها یک روز در سال یادشان به خبرنگار می افتد و آن هم روز خبرنگار است و در روزهای دیگر سال خبرنگار را حتی برای جلسات هم دعوت نمیکنند.

دلبستگی به میز و مقام در این شهرستان باعث شده است که مسئولین از مصاحبه کردن و بیان مشکلات و نقد کردن سازمان هراس داشته باشند که مبادا مدیر کل از سخنان آنها خوشش نیاید و آنها را از کار برکنار کند.

با این توصیفات آیا خبرنگار در این شهرستان قادر است که نماینده افکار عمومی مردم جامعه باشد و وجدان های خفته را بیدار کند ؟

مسئولینی که مطبوعات را دست کم میگیرند و ارزش برای خبرنگار قائل نیستند، باید یادشان باشد که همین رسانه ها بودند که فساد کلینتون -رئیس جمهور وقت آمریکا- را در ارتباط با منشی دفتر خویش  افشا کردند و اقای  کلینتون مجبور شد در برابر افکار عمومی جامعه و برابر چشم میلیونها بیننده از رای دهندگانی که به او رای داده بودند عذرخواهی کند  !

عدم همکاری مسئولین و توقع بیجای آنان که خبرنگار را مسئول روابط عمومی اداره خود میدانند، باعث رکود خبری در شهرستان شده است و این امر، افکار عمومی جامعه را همیشه از مسئولین ناراضی کرده است و گاهی مردم فکر می کنند ادارات در این شهرستان بدون رئیس و مسئول هستند و کاری از پیش نمی رود.

امید می رود در سال جدید، مسئولان روابط عمومی ها با نگرشی نو و حرفه ای به این مقوله نگاه کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • حسين هيچكدام از مسئولين ماهشهر الفباي كاشونو بلد نيستن