جمع آوری تصاویر مختلف از تاریخ بهبهان

خورنا : مرکز تحقیق و پژوهش بهبهان برای اولین بار و در جهت حفظ تاریخ و مستندات اقدام به جمع آوری عکس ها و تصاویری از تاریخ بهبهان می نماید.

در دنیای امروز که برای حفظ تاریخ و مستند ساختن آن هزینه های فراوان می گردد و کوشش های بی دریغی می شود، ارزش حفظ و نگه داری اندوخته های تاریخی و باستانی هر تمدن از ارزش ویژه ای برخوردار است. در این میان غرب با درک اهمیت و ارزش کار بر سر حفظ بوداهای بامیان در افغانستان با طالبان به جنگ برمی خیزد و سیفنه چند میلیون دلاری “KEO” را به فضا می فرستد. در این راستا عکس و تصویر جایگاه بسیار متفاوتی را در حفظ و نگه داری میراث یک تمدن وفرهنگ آن دیار بازی می کند. شاید امروز به مدد تکنولوژی تهیه عکس و تصویر برای جاودانه ساختن زمان به وفور مهیا باشد. اما جمع آوری تصاویر باستان بهبهان در دوره هایی که وسایل عکاسی به ندرت یافت می شد می تواند گامی بزرگ در جهت قدردانی از این خاک و ادا نمودن قسمتی از دین خود به شهرمان باشد. یادمان باشد نسلی که چنین گنجینه های ارزشمندی را در اختیار دارد در حال فراموشی و رفتن است.

در این راستا مرکز تحقیق و پژوهش بهبهان از همه دوستان، و همشهریان عزیز دعوت می نماید هرگونه عکس یا تصویری از گذشته یا حال بهبهان دارند جهت قرار گرفتن در آلبوم ” گنجینه بهبهان باستان ” به این مرکز ارائه گرد د تا گلچینی از این عکسها بهانه ای برای پرپایی یک نمایشگاه عظیم و بی نظیر از بهبهان قدیم باشد. بدیهی است ارسال هر اثر به این مرکز اقدامی بزرگ در حفظ میراث گرانمایه سرزمین مادری مان و متصل نمودن نسل جدید به گذشته پر گهر بهبهان است.

در ضمن عکسهای خود را با ذکر نام و محل عکس به آدرس behbahaniran2010@gmail.com ارسال نمائید

هر یک از عکسها در نمایشگاه یا وبلاگ با نام فرستنده عکس ثبت می گردد.