گزارش لحظه به لحظه از شمارش آراء در ماهشهر،امیدیه و هندیجان/۱

خورنا: محمد آقاجری تا این لحظه پیشتاز انتخابات است.

به گزارش خبرنگار خورنا بر اساس شنیده ها، تا این لحظه محمد آقاجری با بیش از ۷ هزار رای در ماهشهر پیشتاز است و شمس الله جشنی با بیش از ۳ هزار رای و حبیب آقاجری با بیش از ۲ هزار رای در رده های دوم و سوم قرار دارند.

در شهرستان هندیجان حبیب آقاجری با بیش از ۵ هزار رای پیشتاز است و محمد آقاجری با بیش از ۴ هزار رای دوم است و شمس الله جشنی با بیش از ۲ هزار رای سوم است.

گفتنی است شمارش آراء در هندیجان به پایان رسیده است.

از جزئیات شمارش آراء در شهرستان امیدیه اخبار دقیقی در دست نیست. شنیده ها حاکی از آن است که محمد آقاجری با ۳ هزار رای اختلاف نسبت به حبیب آقاجری مقام اول را در امیدیه دارد.

 اخبار تکیمیلی متعاقبا اعلام میشود.