از ابتدای ۹۳ صفرهای پول ملی کم می‌شوند

خورنا: بانک مرکزی با اعلام اینکه نتایج تطبیقی نظر‌سنجی آنلاین و میدانی درباره حذف صفرها از پول ملی به زودی منتشر می شود خبر داد که بر اساس لایحه تدوین شده زمان شروع طرح ابتدای سال ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده است.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: پس از تصویب برنامه حذف چهار صفر از پول ملی در جلسه ۱۹ تیر ۹۰ هیات دولت، پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به منظور اطلاع رسانی درباره ابعاد مختلف این برنامه از ۲۵ تیرماه ۹۰ آغار به کار کرد.

همزمان، گروه‌های کاری تخصصی (اقتصادی، حقوقی، حسابداری، فنی و پشتیبانی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، ‌رایانه‌ای، تنظیم قیمت‌ها) که با مسئولیت معاونت اقتصادی در بانک مرکزی برای بررسی و برنامه‌ریزی عملیاتی در زمینه‌های اجرایی برنامه اصلاح واحد پول ملی تشکیل شده بود، بر سرعت فعالیت‌های خود افزود.

نتیجه بررسی گروه‌های کاری مذکور در کارگروه طرح “اصلاح پول ملی” ارائه و سازگاری های لازم برای روان سازی امور اجرایی در آن لحاظ شد.

در این راستا و با توجه به لزوم اعمال اصلاحاتی در زمینه قانونی و درباره موضوع واحد پول ملی، متعاقب فعالیت‌های انجام شده، لایحه قانونی مربوطه تهیه و در کارگروه “اصلاح پول ملی” مطرح و نهایتا به کارگروه تحولات اقتصادی ارجاع شد.

پس از مذاکرات مفصل در جلسات کارگروه تحولات اقتصادی متن مزبور پس از اعمال اصلاحات، نهایی و به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شد. سپس در جلسه ۱۵ بهمن ۹۰ کمیسیون اقتصادی دولت که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و باحضور رییس کل بانک مرکزی و سایر اعضای کمیسیون تشکیل شد، متن لایحه مجددا بررسی و ضمن اعمال برخی اصلاحات، مقرر شد نسخه نهایی در اختیار ریاست جمهور قرار داده شود.

پس از تایید و امضای ایشان لایحه مزبور برای طی مراحل لازم و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم و پس از تایید و تصویب نمایندگان مجلس، الزام اجرایی به خود خواهد گرفت.

در لایحه مذکور زمان شروع طرح ابتدای سال ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا،نظر به اینکه حذف صفر از پول ملی با مسائل روزمره مالی آحاد جامعه در ارتباط است، در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی بخشی به نظرسنجی عمومی درباره ابعاد مختلف برنامه اختصاص داده شده است و تحلیل نتایج آن در مقاطع مختلف در همان پایگاه ارایه می‌شود. علاوه برآن، طرح نظر سنجی میدانی نیز بر اساس اصول علمی نمونه گیری آماری توسط اداره آمار بانک مرکزی انجام پذیرفته که نتایج حاصل از نظر سنجی مذکور و تحلیل مقایسه‌ای دو نظر سنجی در گزارش جداگانه ای در پایگاه اطلاع رسانی طرح “اصلاح پول ملی” به زودی در دسترس عموم قرارداده خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.