هدیه بنز کوپه برای اکبر گلپا قبل انقلاب (عکس)

 گزارش تدبیر 24 به نقل از جام جم نوا: اکبر گلپایگانی معروف به گلپا یکی از آن خوانندگانی است که هنوز که هنوز است دوستداران موسیقی اصیل صدایش را دوست دارند. آنقدر که حاضرند بعد از شنیدن خبر تصادفش یک دستگاه خودروی بنز کوپه را شبانه به او هدیه کنند.

هدیه بنز کوپه برای اکبر گلپا قبل انقلاب (عکس)