ایجاد زمینه اشتغال کارآموزان فنی و حرفه‌ای در بهبهان

خورنا: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای بهبهان خواستار ایجاد زمینه اشتغال کارآموزان فنی و حرفه‌ای از طریق دستگاه‌ها و ادارات مرتبط در شهرستان شد.

فرشین پودنچی اظهار کرد: تعداد ۶۰ نفر از صنایع و صنوف در رشته‌های مکانیک و تراشکاری از کارگاه‌های مرکز بازدید کردند.
وی افزود: این حرکت در راستای ایجاد تعامل بیشتر مرکز با صنایع در شهرستان و آموزش بخشی از استاندارد با عقد قرارداد آموزشی صورت گرفته است.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای بهبهان تصریح کرد: پس از بازدید از کارگاه‌های آموزشی و آشنایی با آموزش‌های مهارتی بر تقویت کارگاه‌های استاد شاگردی تأکید شد.
وی آمادگی مرکز را برای همکاری به‌منظور انجام تبصره ۷۵ توسط کارگاه‌های آموزشی خاطرنشان کرد: صنایع باید ارتباط بیشتر با مراکز فنی و حرفه‌ای در راستای استفاده از تکنولوژی روز داشته باشند.
پودنچی همچنین گفت: به‌منظور ترغیب و تشویق کارآموزان در راستای استفاده از تسهیلات مشاغل خانگی برای راه‌اندازی کارگاه‌های کسب و کار اقدامات مؤثری صورت گرفته است.
وی عنوان کرد: در همین راستا اخیراً از یک کارگاه عروسک‌سازی کارآموزان فنی و حرفه‌ای که را به‌صورت ساعتی اشتغال‌زایی کرده بود بازدید شد.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای بهبهان ادامه داد: همچنین به‌دنبال فراهم کردن زمینه اشتغال کارآموزان فنی و حرفه‌ای و از طریق تعامل با دستگاه‌های مرتبط هستیم.
وی با اشاره به اقدامات اخیر این مرکز در شهرستان، بیان کرد: با همکاری اداره تعاون شهرستان و مراکز خواهران و برادران یک کلاس آموزش تشکیل تعاونی برای کارآموزان برگزار شده که در این کلاس نحوه تشکیل تعاونی بعد از گرفتن گواهینامه و مزایای آن کامل توضیح داده شد.
پودنچی در پایان خواستار تشکیل تعاونی‌های چند نفره برای انجام کار و اشتغال توسط کارآموزان شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.