گاف خبری خبرگزاری فارس

خورنا: خبرگزاری فارس در یک گاف خبری و در مصاحبه‌ای خیالی با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهشهر از عزیز حیدری به عنوان رئیس این اداره نام برد در حالی که بیش از هفت ماه پیش عزیز حیدری از این سمت تودیع شده بود.

به گزارش خورنا، در مصاحبه‌ای خیالی که پیش از ظهر امروز با شماره ۱۳۹۰۰۹۲۷۰۰۰۴۹۶ ساعت ۱۱:۲۶ روی خروجی صفحه جنوب خوزستان خبرگزاری فارس قرار گرفت از عزیز حیدری به عنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهشهر نام برده شده است.

گویی خبرنگاری که اقدام به انجام این مصاحبه خیالی کرده از این موضوع بی‌اطلاع بوده که بیش از هفت ماه پیش عزیز حیدری از این سمت تودیع و انوشیروان بهرامی به مدت شش ماه سرپرستی این اداره را برعهده داشت و نیز حدود یک ماه است که سیدمحمدرفیع الهی به سمت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهشهر منصوب شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.