تهدید نمایندگان حامی دولت به آبستراکسیون

خورنا: هجمه‌های وارده به مجلس به دلیل مصوبه‌ای که به «پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران دولتی» شهرت یافته بود، سبب شد تا دو طرح برای لغو آن از سوی نمایندگان ارائه شود.

تلاش نمایندگان برای پیشی گرفتن در لغو این مصاحبه آنچنان بالا گرفت که به جدلی در حاشیه مجلس بدل شد.

تقاضای هیات‌رئیسه برای اینکه طراحان این دو طرح توافق کرده و فقط یک طرح در جلسه مطرح شود هم به جایی نرسید. در حالی که محمدرضا باهنر نایب رئیسه مجلس اعلام می‌کرد از میان ۱۸ طرح اول، چهار نفر امضایشان را پس گرفته‌اند، از این‌رو این طرح قابل بررسی نیست؛ اما طراحان آن که اغلب از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی و جبهه پایداری بودند؛ خودشان را مقدم دانسته و تاکید می‌کردند که طرح آنان باید بررسی شود.

اما هیئت‌رئیسه طرح دوم را که امضاهای کافی را داشت در دستور قرار داد. اما طراحان طرح اول، نظم جلسه را مخدوش کرده و تهدید به خروج از مجلس کردند. موضوعی که با اعتراض باهنر از تریبون مجلس مطرح شد که با گلایه می‌گفت: آقایان به جای این اعتراض‌ها و اعلام ترک مجلس، بروند یک امضای دیگری را اضافه کنند تا طرح‌شان به نصاب برسد و امکان طرح بیابد.

در این فاصله محمدحسن ابوترابی‌فرد به عنوان یکی از طراحان طرح دوم لغو حقوق مادام‌العمر مقامات سیاسی از تشویش اذهان عمومی پس از مصوبه مجلس سخن گفت و با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس به دنبال ارائه حقوق مام العمر نبوده است، گفت: هرگز چنین قانونی در هیچ یک از ادوار مجلس تصویب نشده است و اصلاً چنین چیزی به ذهن نمایندگان خطور نکرده که بخواهند برای خودشان چنین حقوقی رقم بزنند.

به گفته وی، تمامی مقامات مادامیکه در مسئولیت باشند، حقوق درخورد پست خود دریافت می‌کنند و اگر از آن سمت برکنار شوند دیگر چنین حقوقی نمی‌گیرند. چنانچه بازنشست هم شوند، همچون دیگر بازنشستگان حقوق دریافت خواهند کرد.

نایب رئیس سابق مجلس که می‌گفت ای کاش مجلس به استفساریه مطرح شده در هفته گذشته رای نمی‌داد، بر لزوم رفع شائبه‌های موجود تاکید کرد و افزود: لازم است که مصوبه پیشین خود را لغو کنیم.

پس از این سخنان بار دیگر اعتراض‌ها بالا گرفت که با اضافه شدن یک امضا به طراحان طرح اول، تریبون از ابوترابی‌فرد پس گرفته شد و به یکی از نمایندگان تهرانی حامی دولت داده شد.