استاندار تهران: با حمله‌کنندگان به روزنامه ایران برخورد خواهد شد

خورنا: مرتضی تمدن، استاندار و رئیس شورای تأمین استان تهران، شامگاه دوشنبه پس از بازدید از ساختمان روزنامه ایران گفت: «با متخلفان و حمله‌کنندگان به این روزنامه برخورد قطعی و قانونی خواهد شد.»

به گزارش ایرنا، تمدن درگیری صبح دوشنبه در دفتر مؤسسه ایران را «حادثه‌ای ناگوار و غیرقابل توجیه» خواند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.