احمدی نژاد با تهدید جوان فکر را آزاد کرد ؟

خورنا: انتخاب به نقل از نیویورک تایمز نوشت: رقابت بین رئیس‌جمهور ایران و مخالفان اصول‌گرایش روز دوشنبه با بازداشت موقت مشاور ارشد احمدی‌نژاد آشکار شد.

شاهدان عینی می‌گویند که علی اکبر جوانفکر به مدت یک ساعت دست بند به دست بود و زمانی آزاد شد که محمود احمدی‌نژاد تهدید کرد که شحضاً به آنجا آمده و او را آزاد کند.

جوانفکر مدیر خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه ایران است.

منتقدان اصول‌گرای احمدی‌نژاد او را به دلیل “جریان انحرافی” به چالش کشده‌اند.