برآورد کسری بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۰

خورنا: عضو شاخص کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به گزارش معاونت برنامه‌ریزی رئیس دولت، گفت: طی هفته ماهه امسال کمتر از ده درصد اعتبارات تملک دارایی مالی و ۲۸ درصد بودجه عمرانی پرداخت شده و در بخش درآمدها نیز در بخش سایر درآمدها ۷۰ درصد، مالیات ۲۵ درصد و بخش عمده‌ای از درآمد واگذاریی دارایی‌های مالی محقق نشده است.

موسی‌‌‌الرضا ثروتی با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص عملکرد بودجه سال ۹۰ با حضور معاون برنامه‌ریزی و نظارات راهبردی احمدی نژاد، اظهارداشت: بودجه عمومی کشور ۱۵۴ هزار ۵۸۷ میلیارد تومان است که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن طی مدت هفت ماهه در بخش هزینه‌ها است و در این بخش ۵۴ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در بخش مالیات که در بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در هفت ماهه سال جاری حدود ۷۵ درصد محقق شده است که رقم ریالی آن ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در هفت ماه سال جاری حدود ۷۵ درصد از رقم پیش‌بینی شده برای هفت ماه به دست آمده است، گفت: نسبت اعتبار به دست آمده به درآمد کل سال ۴۴ درصد است و این نشان می‌دهد درآمد مالیاتی در این مدت ۲۵ درصد محقق نشده است.

ثروتی در ادامه افزود: در بخش سایر درآمدها که شامل درآمدهای واگذاری مالکیت دولت فروش کالاها و خدمات و جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه است ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده که سه هزار و ۹۱۷ میلیارد تومان محقق شده که نشان می‌دهد ۷۰ درصد عدم تحقق داشته نسبت به کل بودجه ۱۹ درصد تحقق یافته است.

وی درخصوص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اظهارداشت: این درآمدها که شامل فروش نفت خام و میعانات گازی و صادرات فرآورده‌ها است تقریبا ۵۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که صددرصد تحقق یافته و تاکنون ۳۴ هزار میلیارد تومان محقق شده است.

دارایی مالی چهار هزار میلیارد تومانی از ۳۴ هزار میلیارد تومان واگذاری

این نماینده مجلس از نکات دیگر مورد توجه در گزارش بودجه سال ۹۰ واگذاری دارایی‌های مالی ذکر کرد و بیان کرد: واگذاری دارایی‌های مالی که استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی منابع حاصل از اصل وام‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی و موارد دیگر که ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که چهار هزار میلیارد تومان محقق شده است و به عبارت دیگر حدود ۲۰ درصد تحقق یافته و ۸۰ درصد از درآمدها به دست نیامده است.

وی ادامه داد: به این ترتیب ۳۰ هزار میلیارد تومان از این بخش و ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش مالیات محقق نشده که در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه با کسری مواجه می‌شود و پیش‌بینی می‌شود اگر همین روند ادامه یابد ۱۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه محقق خواهد شد.

ثروتی با اشاره به بخش هزینه‌های بودجه سال جاری، اظهارکرد: در بخش هزینه‌ها تقریبا ۵۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه انجام شده که در بودجه اعتباران ملی و ردیف‌ها ۵۹ هزار میلیارد تومان بوده و تاکنون ۳۲ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته و همچنین حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که تقریبا میزان پرداختی در این مدت ۹ هزار ۴۴۳ میلیارد تومان پرداخت شده که ۵۸ درصد محقق شده است؛ حقوق و مزایای استانی هم دو هزار و ۳۸۷ میلیارد تومان بوده که هزار و ۳۴ میلیارد تومان پرداخت شده است.

تنها ۲۸ درصد از بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومانی عمرانی پرداخت شد

وی با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته در پرداخت بودجه گفت: وقتی درآمدها محقق نشود تخصیص اعتبار بودجه عمرانی کاهش می‌یابد و از ۳۵ هزار میلیارد تومان کار عمرانی تاکنون ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و به عبارت دیگر ۴۸ درصد از بودجه هفت ماهه و ۲۸ درصد کل بودجه عمرانی کشور در سال ۹۰ در این مدت پرداخت شده است.

ثروتی در خاطرنشان کرد: ردیف‌های بودجه عمرانی ملی ۲۹ هزار میلیارد تومان ملی بوده و شش هزار میلیارد تومان استانی بوده است که اعتبارت ملی هشت هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان و اعتبارات استانی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

عدم تحقق اعتبارات تملک دارایی مالی

به گفته وی در بخش اعتبارات تملک دارایی مالی پیش‌بینی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود که تاکنون دو هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان پرداخت شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برخی پیش‌بینی‌ها در بخش تملک دارایی مالی، گفت: در این بخش باید به شرکت‌های پیمانکاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان و پنج هزار میلیارد تومان برای کمک به اشتغال‌زایی پرداخت می‌شد که تاکنون هیچ اعتباری پرداخت نشده است و همچنین واگذاری سهام برای رد دیون سازمان‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون صورت نگرفته است.

گزارش هفت‌ماهه نشان می‌دهد بودجه غیرواقعی بسته شده است

وی با بیان اینکه اعداد و ارقام پیش‌‌بینی شده در بودجه ۹۰ و میزان تحقق آن در این مدت نشاندهنده غیر واقعی بودن پیش‌بینی‌های بودجه است، گفت: از ۶۰ هزار میلیارد تومان ۲۲ هزار میلیارد تومان محقق شده است در حالی که در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه است.

ثروتی در پاسخ به این سوال که در گزارش بودجه سال ۹۰ از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها اعدادو ارقامی درج شده بود، گفت: درآمد هدفمندی در این مدت ۷۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شده بود که همه این اعتبار برداشت شده و حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان این بخش با کسری مواجه است.

وی با بیان اینکه بعید است در سال جاری دولت متمم بودجه یا اصلاحیه ارئه کند، افزود: اگر بودجه جاری به طور کامل پرداخت شود نیازی به اصلاحیه هم نیست زیرا اصلاحیه زمانی ارائه می‌‌شود که بودجه جاری با کسری مواجه باشد و معمولا هر سال بخشی از بودجه عمرانی به جاری منتقل شده و عملا در سال جاری با میزان تخصیص اعتبارات به بخش جاری و عمرانی، بودجه جاری با کسری مواجه نخواهد شد.