مانور اطفای حریق در بندرامام خمینی برگزار شد

خورنا: معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: به منظور ارتقای پایدار ایمنی و آمادگی در مقابله با حوادث ناشی از حریق، مانور اطفای حریق و امداد و نجات خشکی و دریایی در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) برگزار شد.

علیرضا خجسته امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرامام اظهار داشت: این مانور به منظور آمادگی در مقابله با حوادث احتمالی ناشی از حریق در مخازن نفتی و با همکاری نیروهای بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام برگزار شد.
وی با اشاره به مراحل مختلف این مانور افزود: این مانور شامل مراحل مختلفی بود که از جمله آنها می‌توان به عملیات اطفای حریق با استفاده از فوم، واکنش نیروهای عمل‌کننده، گسیل شناور جستجو و نجات و همچنین اعزام تیم دوم عملیاتی اشاره کرد که همه به طور کامل اجرا شدند.
معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان با بیان اینکه این مانور با هدف آزمودن توان و سطح آمادگی نیروهای واحدهای مختلف شرکت‌کننده برگزار شده است، خاطرنشان کرد: نیروهای شرکت‌کننده در این مانور از مراکز مختلف از جمله مرکز ایمنی و آتش‌نشانی، مرکز مدیریت بحران، مرکز بهداشت و درمان و همچنین نیروهای بخش خصوصی بوده‌اند که در بخش‌های عملیاتی این مانور مورد آزمایش قرار گرفتند.
وی در ادامه تصریح کرد: در این مانور، شناورهای امداد و نجات مرکز جستجو و نجات دریایی بندرامام خمینی(ره) در کنار نجات مصدومان حادثه در بخش دریایی این مانور نیز به اجرای عملیات پرداختند.
خجسته با اشاره به لزوم ایجاد تمهیدات ایمنی برای آمادگی در مقابله با خطرات احتمالی ناشی از حوادث غیرمترقبه در پایانه‌های نفتی گفت: با توجه به افزایش فعالیت پایانه‌های نفتی در اراضی پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) و در راستای ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی در اداره کل بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی این مانورها به طور سالانه و ادواری برگزار خواهد شد.