ابلاغیه جدید: ناشران تعهد بدهند، بلافاصله مجوز بگیرند

خورنا: با ابلاغیه معاون امورفرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به اداره کل کتاب و کتابخوانی مقرر شد با اخذ تعهد از ناشرانی که کتاب‌های آن‌ها مشروط شده و اصلاحیه دارد بلافاصله مجوز نشر صادر شود.

بهمن دری ضمن بیان مطلب فوق اضافه کرد: این اقدام به منظور اعتمادسازی بیشتر و اطمینان به ناشران و همچنین روان سازی و سرعت بخشیدن به صدور مجوز کتاب صورت گرفت که به زعم خیلی از دست اندرکاران حوزه نشر و رسانه به مثابه یک رویا بود.

معاون امور فرهنگی خاطر نشان کرد: با پذیرش مسئولیت از سوی ناشر طبق قانون اهداف و ضوابط نظارت بر امور چاپ و نشر کتاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیش از ۴۰ درصد توان اداره کتاب که صرف تعیین و تکلیف و بازبینی و تطبیق کتاب‌های مشروطی می‌شد آزاد می‌شود.

وی ادامه داد: با ایجاد دبیرخانه دائمی هیات نظارت بر کتاب کودک و نوجوان و بزرگسال در معاونت و همچنین استفاده از ظرفیت سیستم جامع صدور مجوز امیدواریم بسیاری از مشکلات پیش روی ناشران را در خصوص صدور مجوز کتاب برطرف کنیم.