موافقت ۵۱ درصدی با حذف ۴ صفر

خورنا: طی ۱۰۸ روز از آغاز به کار سامانه اصلاح پول ملی، بیش از ۲٫۷میلیون بازدید مردمی صورت گرفت که منجر به ثبت بیش از ۴۸٬۰۰۰ نظر در مورد حذف صفرها و پیشنهاد نامگذاری جدید پول ملی شده است.

از آغاز فعالیت سامانه اصلاح پول ملی تاکنون بیش از ۲٬۷۷۰٬۰۰۰ بازدید عمومی از ان سامانه صورت گرفته که منجر به ثبت ۴۸٬۴۸۴ نظر برای حذف صفرها و همچنین پیشنهاد نامگذاری واحد اصلی و فرعی پول ملی شده است.

بر اساس این گزارش، ۷۹ درصد کل افرادی که تاکنون موفق به ثبت نظر خود در سامانه اصلاح پول ملی شده‌اند، مرد و مابقی نیز زن هستند.
۵۸ درصد از نظر دهندگان دارای مدرک فوق دیپلم، لیسانس و دانشجویان دارای تحصیلات مشابه حوزوی هستند، همچنین ۵۱ درصد افراد شاغل و ۲۴ درصد نیز دانشجو هستند.

در نظرسنجی‌های صورت گرفته، مشخص شد که ۶۳ درصد از نظردهندگان ترجیح می‌دهند در مبادلات خود از ابزارهای الکترونیکی استفاده کنند، همچنین ۲۸ درصد از نظر دهندگان نیز ترجیح می‌دهند تا از اسکناس و مسکوک در مبادلات خود استفاده ببرند.

به صورت کلی، ۷۸ درصد کسانی که در نظرسنجی حضور یافته‌اند موافق حذف ۰ از پول ملی بوده‌اند و ۲۱ درصد نیز اعلام کردند با این طرح مخالفند. در این میان، ۵۱ درصد موافق حذف ۴ صفر و ۲۴ درصد نیز موافق حذف ۳ صفر هستند.

همچنین ۶ درصد کل نظردهندگان موافقت خود را با حذف یک صفر و ۸ درصد نیز موافقت خود را با حذف ۲ صفر اعلام کرده‌اند. ۹ درصد نیز موافق حذف صفرها از پول ملی نیستند.

انتخاب ۴۶ درصد از مردم برای واحد اصلی پول ملی پارسی ۴۲ درصد نیز تومان است. تاکنون مشارکت کنندگان در طرح نظرسنجی اصلاح پول ملی بر روی این دو گزینه تاکید دارند.

ریال برای واحد اصلی پول ملی فقط ۱ درصد رای آورده است، همچنین دریک دارای ۷ درصد آراء بوده و ۲ درصد کل پیشنهاد دهندگان در این بخش نیز گزینه های دیگری را پیشنهاد کرده‌اند.رای انتخاب واحد فرعی پول ملی نیز دریک با ۴۰ درصد کل آراء پیشتاز است و پس از آن نیز ریال دارای ۲۱ درصد کل آراء ثبت شده است.

جهت واحد فرعی پول نیز تومان ۱۷ درصد و پارسی ۱۳ درصد رای دارند. در بخش مربوط به واحد فرعی پول ملی نیز ۷ درصد نظردهندگان اعلام کرده‌اند ترجیح می‌دهند گزینه دیگری غیر از موارد یاد شده را برای واحد فرعی پول ملی پیشنهاد کنند.

۳۲ درصد مشارکت‌کنندگان با افزایش سهم سکه در مبادلات مالی جامعه به جای اسکناس موافقت و ۶۷ درصد نیز مخالفت کرده‌اند.