بادامچیان: احمدی‌‌نژاد معطل سئوال نماند؛ خودش به جلسه غیرعلنی مجلس بیاید

خورنا: اسدالله بادامچیان با اشاره به اعلام وصول طرح سئوال از احمدی‌نژاد و ارجاع آن به کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت: من از ابتدا هم معتقد بودم سئوال از رئیس‌جمهور و پاسخ وی حق نمایندگان است.

وی افزود: نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور با یکدیگر دشمن نیستند اگر نماینده‌ای سئوال دارد رئیس‌جمهور باید از همان اول به مجلس می‌آمد و موضوع را تمام می‌کرد.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: برخی موضوع سئوال از رئیس‌جمهور را به چالش تبدیل کردند و عنوان داشتند سئوال از رئیس‌جمهور مقام وی را تضعیف می‌کند در حالیکه به هیچ‌وجه اینگونه نیست.

قائم مقام حزب موتلفه با بیان اینکه رئیس‌جمهور زبانش کم نیست و بلد است از خود دفاع کند، گفت: اگر علی مطهری هم بخواهد در هنگام طرح سئوال از رئیس‌جمهور صحبت کند، زبان رئیس‌جمهور برنده‌تر خواهد بود و جواب سخنان را خواهد داد.

بادامچیان با تاکید بر اینکه اگر جای احمدی‌نژاد بودم در ابتدای موضوع که ۴۵ امضا جمع شده بود در مجلس حضور پیدا می‌کردم و حرف‌های همه را می‌شنیدم، گفت: در حال حاضر هم معتقدم رئیس‌جمهور نباید معطل اعلام وصول طرح سئوال از خود باشد بلکه باید خودش به جلسه غیرعلنی با نمایندگان بیاید.

وی همچنین تصریح کرد: سئوال از رئیس‌جمهور ترس ندارد و احمدی‌نژاد هم در مقابل سئوالات کم نخواهد آورد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.