نظر مجری برنامه «راز» در مورد مشایی

خورنا: نادر طالب‌زاده با اشاره به موضوعاتی که در مورد اسفندیار رحیم‌مشایی مشاور رئیس‌جمهوری مطرح شده است، تاکید کرد هیاهوی اطراف این موضوع به صلاح نیست.

طالب‌زاده درباره دیدگاه خود نسبت به مشایی اظهار داشت: «به نظر من این هیاهوی اطراف آقای مشایی خیلی به صلاح نیست. او مشاور احمدی‌نژاد بوده و هست.»

او ادامه داد: «در کشور موجی درست می‌کنیم که نه به صلاح کشور است نه به صلاح اداره آن. هرچه من گشتم این نکاتی را که در مورد این آدم می‌گویند، در او نمی‌بینم. بیش از حد در مورد او تندی می‌کنند.»

طالب‌زاده همچنین گفت: «ممکن است از برخی حرکت‌های رئیس‌جمهور انتقاد کنم. به هر حال هر آدمی روزهای سختی دارد. اما این عکس‌العمل‌های یک‌دفعه‌ای برای اداره کشور مناسب نیست.»

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.