سخنگوی وزارت خارجه: داشتن گرین‌کارت جرم است

خورنا: رامین مهمانپرست می‌گوید گرین‌کارت تابعیت محسوب شده و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه تخلف و جرم است و ما به هیچ‌وجه تابعیت دو‌گانه را نمی‌پذیریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت خارجه دنبال این است تا برای کارمندان خود در سازمان ملل گرین کارت بگیرد؟ گفت: این حرف بیشتر به دروغ سیزده شبیه است و به هیچ‌وجه درست نیست.

وی ادامه داد: شاید منظور گوینده افرادی باشد که از سوی وزارت خارجه به کار گرفته می‌شوند. چرا که به‌خاطر عدم روابط رسمی بین دو کشور برای انجام برخی امور به صورت محدود چند‌ماهه از برخی شهروندان آمریکا استفاده می‌کنیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.