فرماندار ماهشهر: زیربناهای فرهنگ عمومی شناخته شود

خورنا: فرماندار ماهشهر گفت: به‌منظور پیشرفت و ارتقای جامعه باید زیربناهای فرهنگ عمومی شناخته شود.

منوچهر حیاتی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ماهشهر اظهار داشت: گستردگی و شمولیت فرهنگ عمومی چنان است که سطوح مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را در بر گرفته و تقریباً هیچ سطحی از تأثیرات فرهنگ عمومی در امان نیست البته و تفاوت تنها در میزان تاثیرپذیری است.
وی افزود: وقتی این موجود قدرتمند و مؤثر شبکه و تورهای به هم تنیده و پیچیده خود را در اجتماع می‌گستراند تقریباً همه افراد در همه سطوح را در دام خود اسیر کرده و به بند می‌کشد.
فرماندار ماهشهر تصریح کرد: چه بسا برای عده‌ای افتادن و تابع این شبکه پیچیده شدن محبوب باشد و برای عده‌ای دیگر این امر ناپسند و دلگیر؛ این هر دو نشان از قدرت و تأثیر فرهنگ عمومی جامعه دارد.
وی با بیان اینکه فرهنگ عمومی و اجزای آن چنان درهم تنیده که در برخی یا بیشتر اوقات اصلاح و بازکردن و یا پیدا کردن سر آن محال جلوه می‌کند، گفت: کشور ایران که یک کشور اسلامی است و از دیر باز دارای تمدن غنی ایرانی و ارزش‌های اصیل است، اهمیت خاصی به مقوله فرهنگ و تعامل افراد با یکدیگر نه تنها به عنوان اعضای یک جامعه، بلکه به عنوان یک فرهنگ ویژه و شناخته شده جامعه اسلامی، می‌دهد.
حیاتی خاطرنشان کرد: فرهنگ عمومی در کشور ایران مبتنی بر اصول و معارف اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه در دین مقدس اسلام غیر از اینکه افراد به یک سلسله مبانی فردی از نظر مسائل اخلاقی و فرهنگی معتقد هستند، یک سلسله قوانین و برنامه‌هایی وجود دارد که بر اساس روابط اجتماعی افراد را به یکدیگر پایبند می‌سازد گفت: اما برنامه‌ریزی‌هایی که اسلام برای هر فرد دارد، جدا از برنامه‌هایی نیست که برای فرهنگ عمومی یک جامعه پیش‌بینی کرده است.
فرماندار ماهشهر افزود: بدیهی است که در چنین دینی، فرهنگ عمومی نیز بر پایه همزیستی، مودت، محبت، همکاری، همیاری و کمک و دستگیری از یکدیگر است.
به گفته وی مهرورزی و عدالت اجتماعی و ظلم‌ستیزی از محوری‌ترین اصول اسلام در فرهنگ عمومی جامعه است.
حیاتی بیان کرد: در غرب وقتی فرهنگ عمومی تعریف می‌شود، رفتارهای عرفی مبنا قرار می‌گیرد اما در جامعه اسلامی ایران همان‌طور که در بخش قبل سطوح مختلف فرهنگ را تشریح کردیم، الگوهای رفتاری جامعه اسلامی منبعث از لایه‌های زیرین است که همانا اندیشه‌های دینی بر آن حاکمند.
وی تصریح کرد: اصلی‌ترین مسأله فرهنگ عمومی در ایران، کمال‌جویی است و اندیشه‌های دینی که وجه ارزشی دارند، بر رفتارها و مناسبات اجتماعی حاکم هستند.
فرماندار ماهشهر با اشاره به اینکه فرهنگ درعین حال که ثابت بوده، تغییر پذیر نیز هست افزود: می‌توان برخی از بنیان‌های فرهنگ عمومی را که مطابق دین مبین اسلام نیست طراحی کرده و تغییر داد.
وی در پایان اظهار داشت: به‌منظور اصلاح و توسعه تکاملی فرهنگ عمومی کشور باید سطوح و زیربنا‌های فرهنگی و اصول بنیانی رفتارهای فرهنگی را شناخت و زیر بناها و ارزش‌های نامطلوب غیراسلامی را حذف کرد.