رئیس کمیسیون اصل ۴۴ انتخابات اتاق تعاون را غیر‌قانونی اعلام کرد

خورنا: دبیرکل اتاق تعاون ایران‌گفت: رئیس کمیسیون اصل ۴۴ انتخابات اتاق تعاون را غیر‌قانونی اعلام کرد.

حسین رحمانی‌نیا دخالت دولت را در انتخابات اتاق تعاون غیر‌قانونی اعلام کرد و اظهار داشت: دولت با دخالت در انتخابات اتاق تعاون فردی را که توسط تعاون‌گران رای نخست را در بین داوطلبین کسب کرده بود حذف و فردی دیگری را که عضو اصلی و علی البدل محسوب نمی‌شد. به عنوان‌ عضو علی‌البدل ‌اعلام کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بند هفت سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: طبق بند ۷ سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت نباید در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها مداخله کند. این در حالیست که دولت با دخالت در انتخابات اتاق برخلاف سیاست‌های ابلاغی عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه دخالت‌های مستقیم و غیر‌مستقیم دولت در روند انتخابات اتاق تعاون منجر به بروز چالش‌هایی شده است، یاد‌آور شد: انتخابات اتاق تعاون تحت الشعاع سیاست‌های دولت قرار گرفته است.

به گفته رحمانی‌نیا؛ دخالت‌های دولت هم اکنون موجب معطل شدن بخش تعاون در کشور شده است.