نماینده مجلس: پسرخواهر پورمحمدی، با سفارش دایی‌جان، نماینده سیستم بانکی در کاراکاس شد

خورنا: عیسی جعفری، گفت: حق این بود که وزیر بلافاصله از اطلاع این فساد با عذرخواهی از مردم استعفا می‌داد نه اینکه امروز با دلی پرخون گوشه‌هایی از فساد اداری در دوره مدیریت وی را بازگویی کنیم.
نماینده بهاروکبودرآهنگ هم از جمله استیضاح‌کنندگان وزیر اقتصاد بود که به انتصاب‌های غیرقانونی وی در سیستم بانکی اشاره کرد.

گزیده سخنان وی را در ادامه بخوانید:

• پورمحمدی لیسانس حقوق و فوق‌لیسانس مدیریت دولتی دارد و اصلاً دکترا ندارد. اگرچه صمصامی او را عزل میکند اما به او گفته می‌شود که باید سریع‌تر او را بازگرداند. شاید مقاومت صمصامی در این زمینه سبب شد که او را به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی نکنند.

• رفیق‌بازی مانع از بیکارماندن وی میشود و با انتصاب وزیر اقتصاد جدید و رئیس کل بانک مرکزی او به قائم‌مقامی بانک مرکزی میرسد

• فرهاد همتی گل‌سفیدی هم از دیگر شاهکارهای رفیق‌بازی در انتصابات از سوی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد است که با معدل ۱۳.۷۵ فارغ‌التحصیل شده و از اقوام پورمحمدی است که بدون دانش بانکی و زبان خارجی و تنها با پشتوانه دایی‌جان، به عنوان نماینده سیستم بانکی ما روانه کاراکاس میشود!

• بهمن وکیلی نیز از دگر مصادیق انتصابات غیرقانونی و بدون رعایت شایسته‌سالاری است که اگرچه ربطی به این اختلاس ندارد اما انتصابش جای سوال است. مدیرعاملی بانکهای دولتی، ده سال سابقه کار بانکی لازم دارد که او فاقدش بود اما وزیر اقتصاد وکیلی را منصوب کرد.

• از جمله خدمات وکیلی نه به مردم بلکه به دایی‌جان آقای گل‌سفیدی، تمدید حکم ابقای حضور وی در کاراکاس است.

• با این روش مدیریت باید هم منتظر چنین فسادی می‌بودیم.

• حق این بود که وزیر بلافاصله از اطلاع این فساد با عذرخواهی از مردم استعفا می‌داد نه اینکه با دلی پرخون گوشه‌هایی از فساد اداری در دوره مدیریت وی را بازگویی کنیم. که البته تمام آن را هم نمی‌توان از تریبون عمومی اعلا کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.