استیضاح وزیر اقتصاد نخستین دستور کار امروز مجلس

خورنا: جلسه امروز مجلس با حضور ۲۰۲ نفر از نمایندگان، کار خود را در ساعت ۸:۱۹ آغاز کرد.

به گزارش خبرآنلاین، استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان تنها دستور کار جلسه علنی امروز اعلام شد اما احمدی‌نژاد و اعضای هیات دولت از جمله وزیر اقتصاد در جلسه مجلس حضور نداشتند تا اینکه ۲۰ دقیقه بعد به صحن علنی وارد شدند.

نمایندگان حامی دولت با تذکرات پیاپی شان، سبب شدند تا پیش از حضور احمدی‌نژاد و وزیر اقتصاد، مجلس وارد بحث استیضاح نشود.

استیضاح‌کنندگان دو ساعت وقت دارند. وزیر و احمدی‌نژاد نیز سه ساعت فرصت دفاع از خودشان را دارند که می​توانند یک ساعت آن را به نمایندگان مخالف استیضاح بدهند.