نماینده مجلس: با طرح تفکیک‌جنسیتی در مجلس موافق نیستم

خورنا: فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با طرح تفکیک‌جنسیتی در مجلس موافق نیستم.

فاطمه آلیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما در مجلس با طرح تفکیک‌جنسیتی نمایندگان موافق هستید؟ اظهار داشت: من موافق نیستم و به اعتقاد من در عرصه اجتماعی هرگونه تفکیک مانعی برای پیشبرد و رشد جامعه است.

به گفته وی معنای تفکیک‌جنسیتی باید بیشتر تناسب‌سازی باشد و در این زمینه دانشگاه‌‌ها باید در راستای واژه تناسب‌سازی و متناسب‌بودن فضای دانشگاه‌‌ها اقدام کنند.

آلیا ادامه داد: تا زمانی که این واژه اصلاح نشود اسلامی‌کردن دانشگاه‌‌ها به معنای واقعی امکان‌پذیر نخواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سن فساد اجتماعی در زنان به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کاهش‌یافته به گونه‌ای که آمار‌ها حکایت از بروز فساد اجتماعی در سنین ۲۰ الی ۲۴ سال دارد در این خصوص نظر شما چیست؟ تصریح کرد: این آمار گفته شده آمار دقیقی نیست و نمی‌توان به آن بسنده کرد البته در نظام اسلامی ‌کم آن زیاد است.

آلیا تاکید کرد: باید با ایجاد سرمایه‌گذاری‌های متناسب و پرکردن فراغت اوقات جوانان و هویت بخشی به جوانان متناسب با فرهنگ غنی اسلامی‌در راستای جلوگیری از این موضوع اقدامات جدی به عمل آورد.

به گفته وی شناسایی خدمات موجود در نوع تربیت جوانان مهم‌ترین فاکتور برای رسیدن به کاهش فساد اجتماعی در جامعه است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.