سرانه کتاب در اندیمشک از متوسط استانی بالاتر است

خورنا:مدیر کل کتابخانه های استان خوزستان گفت: سرانه کتاب در شهرستان اندیمشک نسبت به متوسط استانی بالاتر است.

 ˈلفته منصوریˈ روز پنجشنبه افزود:در اندیمشک به ازای هر صد نفر ۶۵ جلد کتاب وجود دارد در حالی که در استان به ازای هر صد نفر، ۵۱ جلد کتاب موجود است که نشاندهنده بالاتر بودن سرانه کتاب در این شهرستان نسبت به متوسط استانی است.

وی افزود: همچنین در اندیمشک به تعداد هر ۱۴ هزار و ۸۷۴ نفر یک کتابخانه هست در حالی که این آمار در استان ، به ازای هر ۲۱ هزار و ۳۴۱ نفر بوده و بیانگر آن است که ۶درصد مردم اندیمشک عضو کتابخانه ها هستند.

منصوری گفت: در حالی که متوسط عضویت در کتابخانه های استان ۴ و نیم درصد است و این نشان می دهد که اندیمشک، شهری فرهنگی با مردمی فرهیخته است و ما افتخار می کنیم که در استان و در این شهر مرزی این سابقه فرهنگی موجود است.

منصوری زیربناهای کتابخانه ها را در اندیمشک ناکافی دانست و گفت: در استان، هر یکصد نفر دارای ۲ متر و ۲۰ سانتی متر زیربنا هستند و این درحالی است که در اندیمشک به ازای هر ۱۰۰ نفر ۲ متر و ۱۴ سانتی متر زیربنا وجود دارد و این یعنی اینکه زیربناهای کتابخانه ها در اندیمشک از متوسط استانی هم پایین تر است که باید در این زمینه تلاش بیشتری کنیم.

مدیرکل نهاد کتابخانه های استان در پایان گفت: قول اهداء ده هزار جلد کتاب از طرف این نهاد به کتابخانه های اندیمشک داده شده که بزودی عملی خواهد شد.