زیرسازی، ترمیم و آسفالت معابر سایت صنعتی بندرماهشهر ‌ ‌+ تصویر