استعفای مطهری به روز چهارشنبه موکول شد

خورنا: پس از نظرخواهی رئیس مجلس از مطهری برای زمان بررسی استعفایش در مجلس، این موضوع به جلسه روز چهارشنبه موکول شد.

اعلام بررسی استعفای علی مطهری در جلسه امروز با مخالفت و تذکرات پیاپی نمایندگان مواجه شد که نهایتاً رئیس مجلس از خود مطهری خواست در این مورد تصمیم‌گیری کند که استعفایش امروز بررسی شود یا در روز چهارشنبه.

اگرچه نظر مطهری اعلام نشد اما محبی​نیا به عنوان یک عضو هیات رئیسه از تریبون اعلام کرد که او خواسته است این استعفا به روز چهارشنبه موکول شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.