چین: تنها راه‌حل موجود برای حل موضوع هسته‌ای ایران گفت‌وگو است

خورنا: سخنگوی وزارت خارجه چین در سخنانی بر ادامه همکاری پکن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل پرونده هسته‌ای ایران تاکید کرد.

به گزارش شینهوا، خانم “جیانگ یو” در این سخنان گفت: تنها راه‌حل موجود برای حل موضوع هسته‌ای ایران گفت‌وگو است.

جیانگ یو در ادامه افزود: چین از تلاش‌های آژانس حمایت می‌کند و اخیرا این کشور و روسیه پیشنهادهایی را درباره حل موضوع هسته‌ای ایران به آمانو تسلیم کرده‌اند. پیشنهاد چین به آمانو بر چند محور استوار است که شامل درخواست برای بی‌طرفی آژانس، هدفمند‌بودن، مستدل بودن و مستقل بودن گزارش این سازمان درباره ایران است.

وی تاکید کرد: آژانس فقط بر اساس حقایق و به صورت کاملاً حرفه‌ای باید برای حل موضوع هسته‌ای ایران عمل و گزارش تهیه کند.