رنگ آمیزی و زیباسازی پارک نسترن جهت استقبال از نوروز ‌+ تصاویر