صدور مجوز فعالیت نخستین حزب شیعه مصر

خورنا: منابع مصری اعلام کردند: کمیسون امور احزاب موافقت خود را با آغاز فعالیت نخستین حزب شیعی در این کشور اعلام کرد.

حزب “التحریر” که عضو موسس آن دکتر احمد راسم نفیس و طاهر الهاشمی دبیر کل جمعیت موسوم به” نیروهای اهل بیت(ع)” در مصر هستند روز دوشنبه موافقت کمیسیون امور احزاب مصر را برای آغاز فعالیتش دریافت کرد تا اولین حزب سیاسی شیعه در مصر لقب بگیرد.

طاهر الهاشمی در همین زمینه به روزنامه المصریون گفت: “حزبش مدافع آزادی، وحدت و عدالت اجتماعی خواهد بود زیرا معتقدیم قدرتمندی کشور در داشتن آزادی، استقلال، اجتناب از گردن نهادن در برابر فرمان دیگران و کوتاه کردن دست دشمن است”.

وی افزود: “حزب التحریر به آزادی سیاسی و دینی، عدالت اجتماعی و مفهوم شهروندی آن هم به دور از هر‌گونه تبعیض نژادی، دینی و طبقاتی معتقد است زیرا وحدت ملی جز با احترام به تکثرگرایی محقق نمی‌شود”.

الهاشمی وحدت منطقه ای با جهان اسلام و عرب به ویژه قاره آفریقا را از دیگر مسائل مورد اعتقاد حزب التحریر خواند و گفت: “معتقدیم باید با پیگیری وحدت منطقه‌ای به سمت وحدتی پیش برویم که حامی مستضعفان در رویارویی با استعمار باشد”.

وی رویکرد سیاسی حزبش را منطبق با نظام سوسیال دموکرات دانست و گفت: “‌از نگاه ما این نوع نظام بهترین راه برای تحقق عدالت اجتماعی است زیرا نقش دولت در رهبری اقتصادی جامعه و هم‌زمان کفالت دولت بر حقوق اساسی شهروندان را تقویت می‌کند و به دموکراسی سیاسی و آزادی‌ها اهمیت می‌دهد”.

الهاشمی درباره رویکرد دینی حزب التحریر گفت: “از نگاه ما دین عنصر اساسی و موتور حرکت‌های انقلابی است که جوهر اصلی آن را عدالت و اخلاق تشکیل می‌دهد”.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.