برگزاری مسابقات نقاشی کودکان با موضوع انقلاب ‌در پارک بزرگ مهر و ماه + تصاویر