یک سهمیه خوزستان در لیگ برتر فوتسال از دست رفت

سقوط آزاد تیم فوتسال عملیات غیر صنعتی ماهشهر به لیگ دسته یک!/ ضعیف تر از این نمیشد

خورنا: درمسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های ایران ، از نمایندگان خوزستان یک تیم در بالای جدول ( مکان سوم ) ویک تیم دیگر از گردونه این مسابقات خارج وبه لیگ دسته یکم سقوط کرد.

به گزارش خبرنگارایرنا تیم فوتسال ملی حفاری که توانست مکان سوم این مسابقات را کسب کند همانند چند دوره قبل با کیفیت و اقتدار درمسابقات ظاهرشود ومقامی درخورتوجه برای خود کسب کند.

لیکن تیم فوتسال عملیات غیرصنعتی ماهشهر که جایگزین تیم فوتسال گازخوزستان دراین مسابقات شد نتوانست در این مسابقات بطورشایسته ظاهرشود و درنهایت ضمن سقوط به لیگ دسته یکم باشگاه های ایران ، یک سهمیه خوزستان را ازدست داد .

گفتنی است درحالیکه سه روزبه شروع مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های ایران مانده بود مسوولان شرکت گاز خوزستان انصراف خودرا ازشرکت درمسابقات لیگ برتر باشگاه های ایران اعلام داشتدند، بهمین دلیل مدیریت وقت ورزش خوزستان برای آنکه این سهمیه از این استان خارج نشود تیم فوتسال عملیات صنعتی ماهشهر را جایگزین تیم گاز کردند ، اما این تیم با قرارگرفتن در مکان سیزدهم به لیگ دسته یکم سقوط کرد ، بطوری که خوزستان برای فصل آینده درلیگ برترفوتسال باشگاه های ایران یک نماینده خواهد داشت .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • ماهشهر جای تاسف فراوان دارد و بايد مشكلات اين تيم ريشه يابي گردد زيرا تجربه نشان داده است كه استعدادهای واقعي بومي در سطح شهرستان بيش از اين چيزيست در تيم عمليات مشاهده شد...