بهره برداری کامل از ظرفیت حمل و نقلی جنوب مستلزم تکمیل کریدور بندر امام – تهران است

خورنا: رییس اداره راه و شهرسازی اهواز گفت: با توجه به وجود بنادر عظیم و ارتباط این استان با پنج استان دیگر در جنوب و جنوب غرب کشور، بهره برداری کامل از این ظرفیت مستلزم تکمیل کریدور بندر امام – تهران است.

ˈمحراب رحیمیˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به بهره برداری قطعه دیگری از این کریدور در محدوده پل زال – اندیمشک اظهار کرد: با توجه به چهار خطه بودن جاده اهواز – اندیمشک راه اندازی قطعه دیگری از کریدور مزبور در این مسیر نقش قابل توجه ای در حمل و نقل و ترانزیت بار و مسافر در محورهای ارتباطی خوزستان و لرستان خواهد داشت.

وی جایگاه دوم خوزستان از نظر حمل و نقل و ترانزیت بار و جایگاه سومی از نظر مسافر در کشور را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: با راه اندازی کریدور بندر امام – تهران با توجه به وجود بنادر و واحدهای پتروشیمیایی عظیم در خوزستان، این ظرفیت ها به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رحیمی ارتقای امنیت و ایمنی را از اهداف عمده در بحث راه سازی و راه داری عنوان و اظهار کرد: کریدور بندر امام – تهران محوری ایمن و مطلوب برای تردد انواع وسایط نقلیه در محور جنوب به مرکز کشور خواهد بود.

در چارچوب ساخت این کریدور، تاکنون ۹۰کیلومتر آزادراه اهواز – بندر امام ساخته و بهره برداری و ۳۰کیلومتر کمربندی اهواز – اندیمشک هم ساخته شده است.

با بهره برداری از آزاد راه پل زال – اندیمشک در روز جمعه و تکمیل قسمت های باقی مانده، شبکه ارتباطی مناسبی میان تهران و بندر امام برقرار و علاوه بر کاهش قابل ملاحظه در مصرف حامل های انرژی، زمان سفر و استهلاک وسایل نقلیه، بهره برداری از ظرفیت کامل و توسعه بندر امام که بزرگ ترین بندر ایران در شمال خلیج فارس است، مهیا می شود.

برای ساخت قطعه اهواز – اندیمشک هم که در چارچوب این کریدور سراسری موسوم به AH8 اجرایی شده برای جلب سرمایه گذار فراخوان صادر و در مرحله بررسی برای شروع پروژه قرار دارد.

این کریدور از استان های خوزستان، لرستان، استان مرکزی و تهران عبور می کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.