تعریض پل سوم اهواز با کدامین توجیه / نوید قائدی

خورنا – نوید قائدی: در حالی که پروژه تعریض پل سوم اهواز با حضورین مسئولین استانی در ۱۹ بهمن ماه کلنگ زنی گردید حرف و حدیث های زیادی در خصوص این پروژه ابراز گردیده که لازم است موضوع از دیدگاه تخصصی مهندسی ترافیک مورد بررسی قرار گیرد تا ضرورت موضوع مشخص گردد ، در این نوشتار سعی شده در این زمینه توضیحاتی ارائه گردد تا ابعاد قضیه مشخص گردد . این پل قرار است از ۱۲ متر به ۳۰ متر تعریض ‌شود که دارای سه لاین رفت و سه لاین برگشت بوده و اعتبار پیش بینی شده اجرای آن تقرباً ۱۷۰ میلیارد ریال و مدت زمان اجرای آن یک سال برآورد گردیده است.
تنها توجیح فنی لازم در خصوص طرح تعریض پل رفع گره ترافیک آن عنوان شده که لازم است در این مقوله با توجه به وضعیت موجود و پیش بینی های آینده موضوع را بررسی نمود.گره های ترافیکی در این پل بندرت اتفاق می افتد و چیزی که مشهود است ایجاد ترافیک سنگین است که البته در جریان بوده و در ساعت های پیک ترافیک در ساعت های قبل تا نیمه ظهر یعنی از ساعت ۱۱ تا ۱۳ که ساعت خروج دانش آموزان و مدارس و ساعت های تعطیلی بازار است اتفاق می افتد( عمده سفرهای تحصیلی و تجاری است ) و دیگر مقطع غروب یا آخر شب است که دلایل سفر عصر دانش آموزی و عبوری و کاری و پزشکی و در شب دلایل سفرها گوناگون است از تجاری و تفریحی و …. است.اما در ساعت های مختلف روز سفرهای عبوری دیگری هم با اهداف برون شهری و عبور کننده از این پل اتفاق می افتد که این سفرها توسط انواع کامیون ها و کامیونت ها انجام می گیرد که یکی از مشکلات این پل می باشد زیرا بسیاری از این وسایل نقلیه باید از جاده کمربندی اهواز تردد نمایند و از ورود به دورن شهر خوداری نمایند گرچه میزان آنها نسبت به سالهای پیش کمتر شده ولی هنوز ادامه دارد و آمار به صفر نرسیده است.پس ساعت های مشل ساز و پر ترافیک پل و تقریباً دلایل ترافیک هم مشخص است و باید در این زمینه چاره اندیشی نمود . از این اینکه در ساعت هایی از روز سطح پل ظرفیت عبور این حجم از خودروها را ندارد شکی نیست اما سوال این است که باید اولین گزینه پیش روی تعریض باشد؟ یا می توان با مهندسی ترافیک و برنامه ریزی یا گزینه های دیگری موضوع را برطرف نمود.در خصوص مهندسی ترافیک باید به گزینه هایی مثل اصلاح ساختار میدان پنج نخل اقدام نمود تا دوره های زمانی ورود خودروها بطرف پل به تدریج و طی برنامه ریزی مشخصی باشد یا در طول ساعت هایی از روز برای عبور بعضی خودروها از روی پل محدودیت هایی را قائل شد .در خصوص سخت افرارهای ترافیک بدلیل طرح اجرای پل جدید که در فاصله مکانی کمتری نسبت به پل فعلی در حال اجرا می باشد با قاطعیت می توان گفت که ترافیک حجم قابل قبولی از خودروهای فعلی که در مناطق جنوب و جنوب غرب رودخانه کارون قرار گرفته اند برای عبور از عرض رودخانه گزینه مسیر جدید را انتخاب خواهند نمود همچنین ساکنین مناطقی مانند زیتون،ملی راه و بهزاد شهر و فازهای یک و دو و سه و چهار کوی ملت و زرگان و شیبان و اهالی زویه و کوی فدک و مناطق همجوار و شاید اکثر اهالی کوی نفت و آغاجاری و شهرک حفاری و مناطق مجاور که بلوار فرودگاه را برای تردد انتخاب می نماند از روی این پل عبور می نمایند و در صورت اطلاع رسانی دقیق با تابلوهای مناسب می توان بخشی از خودروهای ورودی به جنوب شهر اهواز که از شهرستان های باوی و شوشتر و مسجد سلیمان به شهر وارد می شوند را بطرف بلوار جدید ساحلی کوی ملت که باید تکمیل گردد هدایت نمود تا از پل جدید تردد نمایند که در نهایت بار ترافیک پل سوم را کاهش خواهند داد.
نکته دیگر اینکه با مطالعات دقیق مهندسی می شد بعنوان گزینه دیگری احداث پل جدیدی از انتهای خیابان ۹ کیانپارس تا میدان خرم کوشک را بررسی نمود که بعنوان نقطه اتصال منطقه ای عمل نموده و می توانست بار ترافیک پل خیابان پهلوان را که خود به معضل جدیدی تبدیل شده کاهش داد و می توانست مشکلات ترافیک پل سوم را رفع نماید زیرا برای شهروندان منطقه مشهود است که طی ۲ سال اخیر در ساعت های روز تردد از روی پل خیابان پهلوان در دو جهت سنگین بوده و قطعا سال آینده و سال های بعد این مشلات بیشتر خواهد گردید.
در نهایت اینکه اقدام اجرایی تعریض پل قطعاً از یکسال بیشتر زمان بر خواهد بود و هزینه اجرایی بیشتر از مبلغ برآورد شده می گردد و شاید تا رقم ۳۰ الی ۵۰ اعتبار فعلی افزایش یابد.لذا بنظر نگارنده بهتر این بود تمرکز کاری و اجرایی و تزریق اعتبار جهت تکمیل جاده های ساحلی جنوبی و پل جدید بکار گرفته می شد و در نهایت برای طراحی و اجرای پل جدید گفته شده در محل خیابان ۹ کیانپارس تا منطقه خرمکوشک بررسی و مطالعات کارشناسی بعمل می آمد.توصیه دیگر نگارنده بررسی دقیق و همه جانبه معابر و گره های ترافیکی شهر مانند نقاط مذکور است که نیاز است با آمار گیری های دقیق و شبیه سازی های ترافیکی که توسط نرم افزار های تخصصی انجام می گیرند صورت گرفته و نتایج توسط اهل فن بررسی و نسخه های اجرایی پیچیده گردد گرچه نگارنده بیشتر بر توسعه حمل و نقل همگانی و مدیریت تقاضای سفر و توجه بیشتر بر کاربری های زمین و محلات و بکار گیری فن آوری نوین در علم ترافیک مانند سیستم های هوشمند حمل و نقل تاکید دارد در غیر اینصورت با انجام امور سخت افزاری مشکلات و گره های ترافیکی کماکان باقی خواهند بود.البته نباید از مقوله وظیفه پلیس راهور در اجرایی قوانین و نقش هدایتگری آنها و موضوع فرهنگ و اموزش ترافیک غافل بود که خود مقوله های بزرگی می باشند و باید در نوشتارهای بیشتر به آنها پرداخت.