تصویری از امروز باشو غریبه بزرگ!

خورنا: ” باشو غریبه ی کوچک ” دیگر کوچک نیست. او به طرز مهیبی بزرگ شده است و غم های او بزرگ تر. زیباترین خاطره اش بی شک فیلمی است که بیضایی بزرگ ساخته تا او را از اجتماعی محو بیرون بکشد، دورش را قاب بگیرد و نشانش دهد به ما؛ زیباست برایش این خاطره که عکس هایش را می چسباند بر دکه ی سیگار فروشی اش و خود در پشت آن مچاله می شود. نخواستم و نخواهید که چهره ی اکنونش را ببینید. راضی باشید به تصاویر دور فیلمش.

تاریخ عکس : ساعت ۹ شب روز پنج شنبه ، ۲۲ اسفند
فلکه ی دانشگاه – اهواز
5857_379

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.