محصول باقلا سبز دزفول به بازار آمد

خورنا: مسوول زراعت جهاد کشاورزی دزفول از برداشت محصول باقلای سبز از سطح یک هزار و۸۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.

ˈ علی کرمی ˈ روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: کشت باقلا یکی از کشت های بومی ومحلی شهرستان دزفول می باشد که کشت آن از قدمت دیرینه ای برخوردار است.

وی اظهار داشت:باقلا در دزفول به صورت مزرعه ای و کشت مخلوط با بعضی از مزارع سبزی ، صیفی و باغات کشته شده است.

کرمی برداشت ۳۰ هزار تن محصول باقلا را از اراضی کشاورزی دزفول پیش بینی کرد و گفت:برداشت این محصول به دو صورت سبزچین ودانه ای انجام می شود .

مسوول زراعت جهاد کشاورزی دزفول افزود:با توجه به اینکه اثر مزارع ومحصول باقلا بر روی بیماران مبتلا به فاویسم بسیار خطرناک وکشنده است به شهروندانی که دارای افراد فاویسمی هستند توصیه می شود از تغذیه این افراد با باقلا جلوگیری وحتی از ورود به مزارع اجتناب کنند و در گردش و تفریحی از همجواری با مزارع باقلا پرهیز کنند.