مسئولین استانی حضور خود را در قاب های تصویر از یاد برد ه اند ؟

خورنا : ایرانیاین از دیر باز رسم دارند آخرین پنجشنبه ی سال را به دیدار رفته گان خود میروند … به یاد خاطرات تلخ و شیرین گذشته … امری که مورد تاکید بسیار شرع و دین است … اما در اندیمشک سالهاست که یک مشکل بزرگ به خود می بیند و درمان نمیشود … شاید وعده نیز فراموش شده اند … منطقه ی قبرستان اندیمشک در کوی شهدای این شهرستان واقع است منطقه ی که بیشترین تمرکز جمعیتی شهرستان را در خود جای داده اما متاسفانه سالهاست با مشکل ترافیکی مواجه است و مسئولین محترم شهرو استان این معقوله را از یاد برده اند و فراموش کرده اند با این شلوغی ها سهم گلزار شهدا چه میشود …. و شایسته است امور ذیل به سرعت در دستور کار قرار بگیرد …
تعریض خیابان کرامت : خیابان کرامت از پرتردد ترین خیابان های اندیمشک است که متاسفانه به صورت کامل تعریض نگردیده و همین امر مشکل ترافیکی این منطقه را دو چندان کرده است و مسئولین شهری برای برون رفت از وضعیت نامناسب امروزه حتما باید راه کارهای مناسبی بیندشیند …. چرا که این معقوله مورد تاکید بسیار شرع مقدس است و همواره این رگه ترافیکی سبب ازردگی مردم و به خطر افتادن جان مردم بی گناه در فاصله ی نه چندان با گلزار شهدای این شهرستان است …
ادامه ی تعریض خیابان پاسداران : سال ۱۳۹۰ مردم اندیمشک شاهد تعریض یک سمت خیابان پاسدارن بودند … حال شایسته است قسمت دوم این خیابان نیز در دستور کار قرار بگیرد…
پل فراموش شده ای ۴ آذر : شهرویدر ماه سال ۱۳۹۰ پلی در ما بین بهشت زهرای اندیمشک و منطقه ی راه آهن با حضور مسئولین عالی رتبه ی شهری و استانی و صدا و سیمای خوزستان در مدار ساخت قرار گرفت تا کابوس ترافیکی این منطقه فراموش شود … اما سهم مردم اندیمشک از این پل که به نام شهدای ۴ آذر به عنوان سند مظلومیت اندیمشک در دفاع مقدس ثبت شده است … وعده ای بود خالی که دیگر به تاریخ پیوسته …. میدان که مثل ۴ آذر در تاریج مظلوم ماند …
بستن خیابان به روی مردم : انتهای خیابان پاسدران اندیمشک اندیمشک به عنوان گلوگاه اصلی و ارتباطی اندیمشک با بهشت زهرای شهر سالهاست در گیر اختلافات راه آهن و شهردرای است و حتی راه آهن مدت کمی پس ار افتاح این مسیر با نصب یک درب آهنی بر این خیابان رویای اندیمشک فردا را به کابوسی بی انتها تبدیل نمود …. امری که عرصه ی خدمت رسانی را با فاصله ی اندکی از گلزار شهدای شهرستان و یادمان متروک فراموش شهید کلانتری اندیمشک به ابهامات بسیاری مواجه می کند … براستی ارزش و شاخص خدمت رسانی مطابق با رهنمود های رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهامت شهدای عالی قدر انقلاب و شجاعت مردم شریف اندیمشک چیست؟

تنها سوالی که به ذهن میرسد این است که اگر مسئولین شهری خدمت رسانی به مردم دیار یکهزار شهید را از یاد برده اند مسولین استانی حضور خود را در قاب های تصویر از یاد برد ه اند ؟ پس علت تاخیر چند ساله در پروژه ی بزرگ میدان ۴ آذر اندیمشک چسیت؟ چرا وعده های شیرین گشذته خویش را از یاد برده اند؟ پس چرا تعقییری در این روند در نوای تدبیر و امید در شور حماسه ی سیاسی به گوش نمی رسد ؟

مطلب : محمدامین جمشیدی