رقم واقعی سرانه فضای سبز اهواز، چند است؟

خورنا: یک کارشناس محیط زیست گفت: سرانه فضای سبز شهرهای ایران از آنچه اعلام می‌شود هم کمتر است.

آرزو فتاحی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) -منطقه خوزستان- اظهار کرد: معمولا در شهرهای ایران آنچه به عنوان رقم سرانه فضای سبز محاسبه می‌شود شامل کلیه فضاهای سبز شهری، فضای سبز خیابانی، حاشیه جداول و مواردی نظیر آن است در حالی که طبق تعریف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، آنچه به عنوان فضای سبز باید در نظر گرفته شود صرفا فضای سبز عمومی (پارک‌ها) هستند که در کاهش آلودگی هوا موثرند.

 

وی ادامه داد: فضای سبز کافی موجب کاهش درجه حرارت هوا تا ۴ درجه سانتی‌گراد می شود و طبق مطالعه‌های انجام شده، پوشش درختی مناسب ۶۸ تن از گرد و غبار هوا را جذب می‌کند که توجه به این موارد در شهری مانند اهواز که از طرفی دارای صنایع متعدد است و از طرف دیگر با توجه به موقعیت جغرافیایی آن در معرض انتقال آلودگی از کشورهای مجاور است، امری ضروری محسوب می‌شود.

 

 این کارشناس مسئول پایش محیط زیست با بیان اینکه حداقل سرانه فضای سبز پیش‌بینی شده برای شهر اهواز ۳۰ مترمربع است، عنوان کرد: سرانه فضای سبز در شهر اهواز در سال‌های اخیر روند رو به بهبودی داشته است. هر چند که این رقم نسبت به استاندارد جهانی تفاوت جشمگیری دارد، اما توزیع نامساوی آن در بین مناطق، مانع از آن شده که این بهبود توسط شهروندان دیده شود.

 

وی افزود: در بین مناطق هشتگانه شهرداری اهواز، منطقه ۳ به دلیل وجود پارک شهروند و جمعیت کم این منطقه دارای بیشترین سرانه و مناطق ۵ و ۶ کمترین سرانه فضای سبز یعنی رقمی کمتر از ۵ مترمربع را دارا می‌باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.