در اقدامی تامل برانگیز

پرواز ماهشهر – شیراز کنسل شد/ مسافران سرگردان شدند

خورنا: پرواز ماهشهر به شیراز پس از یک ساعت تاخیر به دلایل نامعلومی کنسل شد.

به گزارش خورنا از ماهشهر، پرواز ماهشهر به شیراز که قرار بود ساعت ۱۳:۱۰ امروز چهارشنبه مسافران را به مقصد برساند به دلایل نامعلومی پس از یک ساعت کنسل شد.

یکی از مسافران در گفتگو با خورنا اظهار داشت: پروازی که قرار بود از اصفهان به ماهشهر بیاید و مارا به شیراز برساند بنا به دلایل نامعلومی در اهواز نشسته و قرار است مسافران اهوازی را به تهران برساند.

یکی دیگر از مسافران این پرواز لغو شده اظهار داشت: حتما مسافران اهوازی که مقصدشان تهران بوده مهم تر بوده اند.

به گزارش خورنا، طبق عرف بین‌المللی حمل و نقل هوایی، تاخیر پروازی تا نیم ساعت ایرادی ندارد، اما در صورت تاخیر بیش از نیم ساعت یا لغو پرواز، ایرلاین‌ مربوطه باید جوابگوی مسافران باشد و بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی باید به مسافران خسارت بپردازد و رضایت آنان را جلب کند که این قاعده در خصوص پروازهای فرودگاه ماهشهر به هیچ وجه اجرا نمیشود.