صبح امروز؛

اندیمشک و دزفول ۹ بار لرزیدند

خورنا: زمین لرزه هایی در ابعاد و بزرگی های مختلف از اوایل صبح امروز(چهارشنبه) تاکنون اندیمشک و دزفول در شمال استان خوزستان را ۹بار لرزانده است.

به گزارش خورنا به نقل از ایرنا، از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ها از ساعت ۰۶:۲۲:۰۳ امروز آغاز شده و تا ساعت ۰۷:۵۹:۰۰ ادامه داشته است بزرگی هایی از ۲.۱درجه در مقیاس امواج درونی زمین ˈریشترˈ تا ۳.۸ریشتر داشته اند.

بزرگترین زمین لرزه در ساعت ۰۷:۱۱:۵۲ چهارشنبه و با بزرگی ۳.۸ ریشتر در عمق ۱۳کیلومتری زمین در اندیمشک رخ داده است.

این زمین لرزه در ۳۲.۴۹ درجه شمالی و ۴۸.۴۷ درجه شرقی به ثبت رسیده است.

این زمین لرزه در ۱۱کیلومتری اندیمشک، ۱۴کیلومتری دزفول و ۲۶ کیلومتری دزاب در استان خوزستان به ثبت رسیده است.

از زمین لرزه هایی که به وقوع پیوسته هشت مورد در اندیمشک و یک مورد دیگر به دزفول به وقوع پیوسته است.

زمین لرزه دزفول قدرتی ۲.۱ریشتری و کمتر از زمین لرزه های اندیمشک دارد.