۱۶ رشته جدید به رشته های دانشگاه آزاد دزفول افزوده شد

خورنا: معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول از افزوده شدن ۱۶ رشته جدید به رشته های این واحد دانشگاهی خبر داد.

ˈ ایمان عطار زادهˈ روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: ۱۶ رشته جدید در مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی در کمیته استانی گسترش رشته ها تصویب شده که برای سپری شدن مراحل تایید نهایی به سازمان مرکزی ارسال خواهد شد.

وی گفت: این اقدام بر اساس چشم انداز حوزه معاونت آموزشی و استراتژی تدوین شده مبنی بر توسعه و گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی این دانشگاه صورت گرفته و دانشگاه آزاد دزفول در حال آماده سازی و ارسال اطلاعات دانشکده ها و رشته های تحصیلی جدید در مقاطع مختلف به کمیته های استانی و شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که با توجه به شرایط مطلوب علمی و آموزشی این واحد دانشگاهی در آینده نزدیک تصویب و ابلاغ می گردد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد دزفول اظهار امیدواری کرد داوطلبان بتوانند از نیمسال تحصیلی آینده در رشته های جدید تحصیلات تکمیلی که شامل دکتری مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه هیدرولیکی، کارشناسی ارشد – مهندسی کشاورزی – تولیدات گیاهی،کارشناسی ارشد – مهندسی کشاورزی – علوم خاک، کارشناسی ارشد – مهندسی کشاورزی – علوم و تکنولوژی بذر، کارشناسی ارشد – سیستم های انرژی، کارشناسی ارشد – مهندسی مکانیک بیو سیستم، کارشناسی ارشد – مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتر، کارشناسی ارشد – علوم شناختی – روانشناسی شناختی، کارشناسی ارشد – علوم شناختی – ذهن مغز تربیت،کارشناسی ارشد – فقه وحقوق اقتصادی،کارشناسی ارشد – برنامه ریزی شهری،کارشناسی ارشد – زبان و ادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی(فارسی- عربی)،کارشناسی پیوسته – مهندسی ورزش ،کارشناسی پیوسته – مهندسی رباتیک،کارشناسی پیوسته – زیست شناسی سلولی و مولکولی و کارشناسی ناپیوسته – علمی کاربردی مکانیک خودرو ادامه تحصیل دهند.

با افزوده شدن این رشته ها تعداد رشته های دانشگاه آزاد دزفول به ۴۲ رشته رسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.