طی رای گیری در شورای اسلامی استان خوزستان؛

عضو شورای شهر بهبهان، نماینده خوزستان در شورای عالی استانها شد

خورنا: سیف الله پرین ، نماینده شورای شهرستان بهبهان ، جهت شورای عالی استانها انتخاب شد.

مودت : سیف الله پرین از اعضای شورای شهرستان بهبهان به عنوان یکی از نمایندگان استان خوزستان در شورای عالی استانها انتخاب شد.

کورش مودت رئیس شورای شهرستان بهبهان به خبرنگار بهبهان نیوز گفت: سیف الله پرین از اعضای شورای شهرستان بهبهان  و عضو شورای بخش مرکزی به عنوان نماینده شورای شهرستان بهبهان برای شورای استان معرفی شده بود .

مودت ادامه داد: از نمایندگان معرفی شده به شورای استان سه نماینده به عنوان نمایندگان شوراهای استان خوزستان جهت شورای عالی استانها واقع در تهران انتخاب می شوند که سیف الله پرین از بهبهان به عنوان یکی از  سه نماینده استان در این شورا انتخاب شد.