پلمپ دکل حفاری اندیمشک تا زمان رفع آلودگی ادامه خواهد داشت

خورنا : رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک از پلمپ دوباره یک حلقه دکل حفاری نفت و توقیف وسایل حفاری یک دکل دیگر در این شهرستان به دلیل آلودگی نفتی خبر داد.

به گزارش خورنا به نقل از فارس، مهدی سراج الدین گفت: «دکل حفاری ۶۷ فتح» مستقر بر روی یکی از چاه های در حال حفاری «قلعه نار» دچار نشت نفت شده است به همین دلیل یک بار دیگر با حکم قضایی پلمپ شده است.

به گفته وی، این دکل حفاری آبان ماه امسال نیز دچار نشتی شده و برای نخستین بار پلمپ شد اما با تمهیداتی که برای رفع آلودگی شد، فک پلمپ شده بود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک اظهار کرد: حوضچه پساب نفتی این دکل حفاری مناطق نفتخیز جنوب در منطقه «مهرزیل» مشرف به آب شرب روستای «سیچ» در بخش الوار گرمسیری اندیمشک قرار دارد و موجب آلودگی آب چشمه این روستا شده است.

سراج الدین اضافه کرد: سه روستا با حدود ۳۰ خانوار از آب این چشمه استفاده می کنند که با آلوده شدن چشمه اکنون به وسیله تانکر آبرسانی می شوند.

وی همچنین گفت: وسایل حفاری و کانکس های «دکل ۷۱ فتح» بر روی یکی دیگر از چاه های قلعه نار (مشرف به رودخانه بالارود) نیز که عملیات حفاری آن به اتمام رسیده بود به دلیل احتمال آلودگی رودخانه با حکم مقام قضایی توقیف شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک در مصاحبه با مهر تاکید کرد: توقیف این دکل ها تا زمان رفع آلودگی ادامه خواهد داشت.

سراج الدین اظهار کرد: دو حوزه نفتی «قلعه نار» و «بالارود» در اندیمشک تحت نظر شرکت مناطق نفتخیز جنوب در حال انجام عملیات حفاری هستند.

وی در ادامه افزود: به دلیل حذف شدن ماده ۱۴ قانون برنامه توسعه پنجم جرایم زیست محیطی لغو شده به همین دلیل امکان جریمه شرکت های نفتی یا حفاری به دلیل آلودگی زیست محیطی وجود ندارد.