صید ماهی شوریده در آبهای خوزستان ممنوع شد

خورنا: بنا به تصمیم پژوهکشده آبزی پروری جنوب کشور، صید ماهی شوریده در آبهای خوزستان از ۲۰ اسفندماه تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.

به گزارش یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی شیلات خوزستان، ممنوعیت صید ماهی شوریده در این فصل بنا بر تحقیقات کارشناسان پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و تصمیم کمیته مدیریت صید شیلات استان اتخاذ شده است تا از وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به ذخایر آبزیان خلیج فارس جلوگیری شود.

همچنین تضمین بهره برداری پایدار از دریا و تاوم اشتغال صیادان از دیگر اهداف ممنوعیت صید در تاریخ مذکور است که در راستای تحقق این اهداف، ماکین شناورهای صیادی موظف هستند نسبت به تخلیه ادوات صید اقدام کنند.