کاشت گلهای سازگار با شرایط اقلیمی در اندیمشک

خورنا : محمد شریفی مقدم شهردا اندیمشک افزود:در استانه فصل زیبای بهار و ایجاد فضای دل انگیز بهاری ، و زیبا سازی فضای شهری و توسعه ی زیبا سازی فضای شهری گلهای سازگار با شرایط اقلیمی در سطح میادین،بلوارها ،پارکها و پلاتفرم های شهر کاشته می شود.

وی گفت: بوته این گلها (بنفشه، گازانیا، اطلسی، شب بو،لاله، شیپوری، بابونه) بصورت گلدانی و صندوقی بوده و با کاشت آنها بالغ بر ۱۰ هزار متر مربع به میزان فضای سبز موجود افزوده می شود.

شریفی افزود:در مجموع برای انجام این کار مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات جاری این شهرداری تخصیص یافته است. و امیدواریم این روند رضایت مردم را به دنبال داشته باشد.

انتهای خبر : محمدامین جمشیدی