دیدار خیریه فوتبال در اندیمشک

خورنا : فردا جمعه ساعت ۱۴ استادیوم ورزشی شهید سروندی اندیمشک شاهد حضور ستارگان فوتبال و هنر کشور خواهد بود تا شاید بخشی از هزینه های از درمان ستاره ی فوتبال اندیمشک که این روز ها حال و هوای خوبی ندارد تامین شود . در این دیدار چهره های سرشناسی نظیر محمد نوازی – مهدی هاشمی نسب – عادل فردوسی پور و… حضور خواهند یافت .
گفتنی است این برنامه با مشارکت گروه هنری نیم رخ و تولیدی پوشاک ورزشی مجید در راستای کمک به تامین هزینه های درمان پیشکسوت فوتبال اندیمشک فرج کریمی برگزار خواهد شد و تمامی درآمد این رقابت به این عزیز که نزدیک به شش ماه در بستر بیماری وکما است اهدا خواهد شد .

انتهای خبر : محمدامین جمشیدی