آزمون بین المللی تیمز در اندیمشک برگزار شد

خورنا : آزمون بین المللی تیمز TIMSS مطالعه بین المللی روند آموزش راضیات و علوم در دبیرستان متوسطه اول عفاف شهرستان اندیمشک برگزار شد.
به گزارش اندیمشک جوان معاون اداره آموزش و پرورش اندیمشک بهرام پرمو از برگزاری آزمون بین المللی تیمز TIMSS مطالعه بین المللی روند آموزش راضیات و علوم در دبیرستان متوسطه اول عفاف شهرستان اندیمشک با حضور رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت استان خوزستان خبر داد.
آزمون تیمز هر ۴ سال یکبار بین دانش آموزان پایه های ششم ابتدایی و سوم راهنمای کشورهای عضو بمنظور کیفیت بخشی و اصلاح فرایند آموزش و ارزشیابی و پیشرفت تحصلی دروس راضی و علوم تجربی جهت ارتقای سطح عملکرد دانش آموزان در دروس مذکور و نزدیک ساختن آن به استانداردهای بن المللی برگزار می شود.
گفتنی است برای این آزمون در استان خوزستان آموزشگاه عفاف اندیمشک و یکی از آموزشگاههای منطقه زیدون به صورت تصادفی انتخاب شده بودند که این مهم می تواند به کسب تجربه دانش آموزان این مناطق در آزمون های بین المللی و تعیین جایگاه و رتبه علمی آنان در رقابت با دانش آموزان سایر کشورها کمک کند.
رئیس و معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش ضمن بازدید ازمحل برگزاری این آزمون از دکتر عبادی رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت استان خوزستان تقدیر کردند.
انتهای خبر : محمدامین جمشیدی