کشت شلتوک در شادگان افزایش یافت

خورنا: مدیر جهاد کشاورزی شادگان از افزایش ۸۰ درصدی کشت محصول شلتوک در سال جاری نسبت به سال ۹۱ در این شهرستان خبر داد.

حمید مطرودی اظهارکرد: امسال ۱۰ هزار هکتار محصول شلتوک در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت شد که این رقم در سال ۹۱، ۵ هزار هکتار بوده است.

وی افزود: افزایش کشت محصول شلتوک، گندم و افزایش تولید خرما از دیگر موفقیت‌های بخش کشاروزی شادگان در سال جاری است.

مطرودی تصریح‌کرد: ایجاد سایت الگویی پرورش دام شامل دام گاو و گاومیش از دیگر اقدامات مهم در سال جاری بوده است. این سایت الگویی در روستای صراخیه و حوالی تالاب شادگان ایجاد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان گفت: اخیرا ۲۵ نفر از کارشناسان و روسای ادارات ترویج پرورش دام و کشاورزی استان ایلام از این سایت بازدید کردند که در این بازدید درباره موضوعاتی همچون ایجاد مدرسه در مزرعه، رکوردگیری شیر، تلقیح مصنوعی گاو، احداث جایگاه دام و اهمیت تغذیه دام و بهداشتی کردن جایگاه دام اطلاعاتی به بازدیدکنندگان ارایه شد.