بانک مرکزی نرخ سکه را افزایش داد

خورنا: بانک مرکزی نرخ سکه را روز چهارشنبه با ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ رالو رشد نسبت به روز گذشته به پنج میلیون و ۷۳۰ هزار و ۴۰۰ رالب افزایش داد.

بانک مرکزی همچنین نرخ نیم سکه بهار آزادی را با ۶۷ هزار و ۲۰۰ریال رشد، دو میلیون و۶۶۲ هزار و ۴۰۰ ریال ، ربع سکه بهار آزادی را با ریال ۳۱ هزار و ۲۰۰ ریال رشد یک میلیون و۴۵۶ هزار ریال و قیمت سکه یک گرمی را با پنج هزار و ۲۰۰ ریال افزایش قیمت، ۷۳۸ هزار و ۴۰۰ ریال اعلام کرد.

بانک مرکزی همچنین نرخ مرجع هر دلار آمریکا را بدون تغییر قیمت نسبت به دیروز (سه شنبه) ۱۰ هزار و ۷۱۵ ریال، نرخ مرجع هر پوند را با ۴۴ ریال رشد ۱۷ هزار و ۱۸۱ ریال و نرخ مرجع هر یورو را با ۱۴ ریال رشد ۱۴هزار و ۹۱۶ ریال تعیین کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.