کنسرت بزرگ رضا یزدانی تمدید شد/ ۲۲ اسفند در نمایشگاه بین المللی

خورنا: کنسرت بزرگ رضا یزدانی که در ۱۱ اسفندماه برگزار شده بود برای اجرای مجدد در تاریخ ۲۲ اسفندماه در نمایشگاه بین المللی تهران تمدید مجوز شد.

گفتنی است این کنسرت با اجرای قطعاتی از آلبوم ساعتا خوابن برگزار خواهد شد.

22 esfand 92