روسای قوه مجریه و قضائیه موظف به ارائه گزارش به مجلس شدند

خورنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روسای قوای مجریه و قضائیه را موظف کردند حداکثر تا پایان اردیبهشت هرسال با حضور در مجلس، از عملکرد قوه تحت نظارت خود و تغییرات شاخص‌ها در سال قبل به مجلس گزارش دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با الحاق ماده‌ای به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس روسای قوای مجریه و قضائیه را موظف کردند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال با حضور در مجلس، ضمن ارائه گزارش شفاهی، گزارش مکتوبی از عملکرد قوه تحت نظارت خود و تغییرات شاخص‌ها در سال قبل را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

همچنین بر اساس این ماده نهادهای تحت نظر رهبری با اذن ایشان، شهرداری‌های کلانشهرها، سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان صدا و سیما موظف شدند گزارش مکتوب خود را درباره عملکرد سال قبل به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند تا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شود.

بر اساس این ماده کمیسیون‌های تخصصی مجلس موظفند بخش‌های مرتبط با کمیسیون خود را ارزیابی و نتایج را حداکثر یک ماه پس از دریافت گزارش به معاونت نظارت مجلس ارائه کنند.

همچنین معاونت نظارت مجلس موظف است جمع‌بندی نهایی به همراه گزارش‌های مذکور و نظرات کمیسیون‌ها را برای بررسی بیشتر و تطبیق موارد مربوط به اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور با گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات ارائه کند. دیوان محاسبات نیز موظف شد در گزارش تفریغ بودجه نظر خود را در این باره اعلام کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.