ادامه کشمکش شهرداری اهواز و مخالفان/ تعریض پل سوم به شورای ترافیک خوزستان نرفته است

خورنا: معاون شهردار اهواز، تعریض پل سوم را در راستای استانداردسازی و افزایش سرعت عنوان می کند این در حالیست که کارشناسان ترافیک تکمیل پل نهم را در اولویت می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، کلنگ زنی ناگهانی پروژه تعریض پل سوم اهواز همه را غافلگیر کرد. از «ترافیکی» ها تا «سازمان آب و برقی» ها. طرحی که بیش از دو سال مسکوت مانده بود به یک باره سربرآورد. حواشی آن هم با گذشت حدود یک ماه هنوز ادامه دارد. برخی حتی این پروژه را دستاویزی برای زیر سئوال بردن شهردار جدید (که مدتی است زیر ذره بین منتقدان قرار دارد) قرار داده اند.

تعریض پل سوم اهواز تا ۲۰ متر، بیش از دو سال پیش با تصویب ساخت پل نهم منتفی شده بود، اما شهرداری ۱۹ بهمن ماه کلنگ این پروژه یک ساله را بر زمین زد.

پل ۴۳ ساله اهواز قرار است از ۱۲ متر به ۳۰ متر برسد. ۱۷ میلیارد تومان اعتبار نیز برای اجرا پیش بینی شده است.

عرض کنونی پل سوم غیر استاندارد است

معاون حمل و نقل و ترافیک در دفاع از این پروژه می گوید: عرض کنونی پل غیر استاندارد است. هر باند دو متر و ۹۰ سانتیمتر عرض دارد که باعث کاهش سرعت خودروها می شود. در حالی که عرض استاندارد برای سرعت ۷۰ کیلومتر باید حدود سه و نیم متر باشد. از سوی دیگر حجم خودروهای عبوری از پل سوم معادل حجم خودروهای عبوری از پل پنجم است. بنابراین عرض این پل حداقل باید به اندازه پل پنجم باشد.

مسعود یزدی با اشاره به قدمت سازه پل سوم و نداشتن استحکام کافی، می افزاید: از آن گذشته برای کنترل ترافیک باید نگاه طولانی مدت باشد تا عرض پل حداقل تا ۵۰ سال آینده را پوشش دهد. بنابراین قرار شد عرض پل تا ۳۰ متر افزایش یابد تا هم عرض باندها به عرض استاندارد برسد و هم رمپ هایی ساخته شود.

وی درباره افزایش هشت میلیارد تومانی اعتبار پروژه اظهار کرد: ۹ میلیارد تومان برآورد قبلی بر اساس طرح اولیه پروژه بود، ولی با طرح جدید (که تقریبا یک پل جدید در کنار پل سوم ساخته می شود) این اعتبار افزایش یافته و به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است.

یزدی بیان می کند: این پروژه یک ساله است و در این مدت برنامه ای برای تعطیلی و مسدود شدن پل نیست. این عضو شورای ترافیک خوزستان، استانداردسازی باندها و افزایش یک باند، افزایش سرعت و ساخت رمپ از دستاوردهای تعریض پل سوم است.

وی اضافه می کند: تا چند سال پیش قرار بود با ساخت پل نهم مشکل این مسیر حل شود اما احداث این پل به کندی پیش می رود. هدف این است که با تعریض پل سوم حجمی از ترافیک شمال شرق- غرب روان سازی شود. شاید اگر پل نهم ساخته می شد نیازی به تعریض پل سوم نبود.

یک کریدور، سه خطر

کریدور یا بزرگراه درون شهری سه راه خرمشهر- سه راه تپه از بزرگراه های اصلی شرق به غرب و طولانی ترین کریدور شرقی- غربی اهواز است.

دبیر شورای ترافیک استان می گوید: در این کریدور چند نقطه مشکل دار و پرخطر وجود دارد. یکی از این نقاط خطرساز «پل سوم» است که تنگ شدگی معبر باعث ایجاد نقطه خطر شده است. «میدان نخل» به علت وجود جریان های ترافیکی متقاطع و «میدان چهارشیر» به دلیل گردش جریان های ترافیکی، دیگر نقاط خطرساز این مسیر هستند که عمده تصادفات در آنها ایجاد می شود.

رضا اسکندری با بیان اینکه تعریض پل سوم مشکل یکی از نقاط پرخطر مسیر را حل می کند می افزاید: با توجه به بار ترافیکی این پل، تعریض آن واجب است و باید ۱۰ سال پیش انجام می شد. البته برای حل مشکل ترافیک این کریدور میادین نخل و چهارشیر نیز نباید فراموش شود.

وی البته اظهار می کند: در ابتدا قرار نبود عرض پل به ۳۰ متر برسد بلکه مقرر شد که یک لاین به هر طرف پل اضافه شود. طرح اولیه اگر چه در شورای ترافیک استان مورد بحث قرار گرفت اما در این شورا تصویب نشده است. طرح دوم نیز به اطلاع شورای ترافیک نرسیده است.

اسکندری اضافه می کند: با توجه به اینکه پل بیش از ۴۰ سال قدمت دارد و تا کنون تعمیراتی روی آن انجام نشده، افزایش عرض آن تا ۳۰ متر هم برای تعریض و هم برای تقویت پل ضروری به نظر می رسد.

پل الغدیر در اهواز

وی درباره اینکه از میان تکمیل پل نهم و تعریض پل سوم اولویت با کدام پروژه است، تاکید می کند: ساخت پل نهم و تعریض پل سوم با توجه به روند رو به رشد ترافیک، هر دو پروژه های کارسازی هستند که باید اجرا شوند اما اولویت را مطالعات باید مشخص کند. مطالعات ترافیک می تواند برآورد کند که با ساخت یک جاده جدید چه حجمی از ترافیک کم می شود. در اینجا هم مشاور ترافیکی باید مطالعه می کرد که پل نهم چه تاثیری بر کاهش ترافیک دارد. البته واضح است این پل می تواند سهم عمده ای در حل مشکل مسیر داشته باشد.

دادگاهی برای قربانی

پروژه تعریض پل سوم اما با وجود مزایایی که می تواند در حل مشکل ترافیک داشته باشد، مخالفانی دارد. برخی کارشناسان بر این باورند که این پروژه موازی ساخت پل نهم است و بهتر بود برای جلوگیری از هدرروی منابع مالی پل نهم که بیش از دو سال پیش آغاز شده و یک باندش ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد تکمیل شود.

تعریض پل سوم اما مخالفان دیگری هم دارد که پرونده آن را به دادگاه کشانده است. مدیرکل سواحل و رودخانه های سازمان آب و برق خوزستان می گوید: پرونده تعریض پل سوم به دلیل نداشتن مطالعات مهندسی رودخانه در مراجع قضایی طرح شده است.

مسعود غیاثی می افزاید: در هر سازه ای که بر روی رودخانه احداث می شود باید حداقل آسیب (اعم از تشدید سیلاب و یا رسوب گذاری) را داشته باشد و این مساله تنها با انجام مطالعات مهندسی رودخانه محقق می شود. این در حالیست که سازمان آب و برق خوزستان به عنوان متولی حفاظت از رودخانه کارون همزمان با کلنگ زنی و انتقال مصالح از اجرای این پروژه باخبر شده است.

با وجود مخالفت ها، البته تابلوی روز شمار پروژه همچنان کار می کند. باید منتظر بود و دید منتقدان تا چه اندازه می توانند شهرداری را به رفع انتقادات طرح شده درباره این پروژه وادار کنند.

———————————

گزارش از نادره وائلی زاده

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.